Prynu Tir

Welsh

Prynu Tir Rhestr

SYLWER: Os ydych chi’n ystyried prynu tir ar gyfer prosiect tyfu bwyd yn y gymuned, darllenwch hwn yn gyntaf wl.communitylandadvice.org.uk/cy/adnodd/trosolwg-o-brynu-tir

Welsh

Prynu Tir: Y Buddion a’r Heriau i Grwpiau Tyfu Cymunedol

Er bod y mwyafrif helaeth yn ei hystyried hi’n well rhentu eu safle oddi wrth berchennog tir, gall prynu tir fod yn ateb gwych i nifer fach o grwpiau mewn amgylchiadau penodol. Gweler isod drosolwg byr o rai o’r rhesymau dros brynu a rhai o’r heriau sy’n codi wrth brynu tir. Mae’n werth ystyried y ddwy ochr fel rhan o’ch proses gwneud penderfyniadau.

Prynu Tir: Y Buddion a’r Heriau i Grwpiau Tyfu Cymunedol

 

 

 

Welsh

Trosolwg o Brynu Tir

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg byr o oblygiadau prynu tir, ac yn amlinellu ffyrdd i ariannu’r pryniant, y broses brynu, beth fyddwch chi’n ei gael a chostau ychwanegol cysylltiedig. Mae’n amlinellu cyfrifoldebau’r perchennog tir yn y broses prynu tir hefyd.

Trosolwg o Brynu Tir

 

Welsh

Cael mynediad Proses Tir (ar gyfer Grwpiau Cymunedol)

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â grwpiau tyfu cymunedol (neu’r rheiny sy’n gobeithio dechrau un) trwy’r broses sy’n gysylltiedig â sefydlu gardd gymunedol ar safle. Mae’n rhoi proses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Welsh
Subscribe to RSS - Prynu Tir

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018