Community Growing

Fill The Streets Cardiff 2017 Event Report

CLAS Cymru and its growing partners around Cardiff have been encouraging people to grow more food and flowers in the heart of Cardiff's communities. An event was held in March 2017 to inspire Cardiff community growers, partner organisations, Assembly Members and Cardiff Councillors and Officers at Chapter Arts Centre to work out the simplest way for allowing communities to grow an abundance of food and flowers on the streets.

English

CLAS Cymru and Community Asset Transfer

This is a brief introduction aimed at local authority estate managers in Wales, who might be interested in how the Community Land Advisory Service can broker links with community growing groups and help with asset transfers. The document outlines the success of CLAS Cymru so far, as well as specific ways it can work to support asset tranfer in Wales.

English

Case Study: Mackintosh Community Garden

Thanks to support from CLAS Cymru, the neglected and overgrown community garden at the Mackintosh Sports Centre in Cardiff is now a thriving community hub with an emphasis on activities for children. The group aims to provide a space the whole community can enjoy and to provide an inner city wildlife haven.

English

Welsh Allotment & Community Garden Guidance published 2016

The Community Land Advisory Service in Wales (CLAS Cymru) has been instrumental in helping produce a Welsh Government document offering advice on allotments and community growing in Wales. 

The guidance is aimed at landowners, potential landowners, growers, potential growers and schools.

The guidance covers:

English

Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel cymdeithasau tai a all eisiau cymryd rhan mewn garddio cymunedol neu gymuned ddylunio gerddi neu randiroedd yn eu cynlluniau. Y bwriad yw fel primer i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddeall anghenion a manteision tyfu cymunedol ac yn tynnu ar enghreifftiau o brosiectau tyfu cymunedol presennol a arweinir gan dai ac yn egluro sut mae pob un wedi cael ei ddatblygu.

Welsh

Pros and Cons of taking on extra land

Successful groups who have done a good job with a project frequently find that they are offered additional sites to work their magic on.  We often find that these groups feel obliged to say yes to the extra land but with hindsight they wished they had said no!

The aim of this guidance is to support you through this decision process, giving you points to consider so you can decide whether  your group should say ‘yes’ or ‘no’ to taking on extra land.

English

Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau sy’n chwilio am dir

Mae’r gyfres hon o ddogfennau Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys cyngor i ddarpar grwpiau cymunedol neu grwpiau cymunedol newydd ar ddarganfod, sicrhau a chynnal tir at ddiben garddio, tyfu bwyd ac ardal hamdden ffurfiol ac anffurfiol. Mae’r Cwestiynau Cyffredin wedi’u rhannu’n bum dogfen ar wahân er hwylustod, bob un ohonynt yn trafod pwnc sy’n bwysig i grwpiau tyfu cymunedol sy’n chwilio am dir.

 

Sylwer, oherwydd gwahaniaethau mewn rheoliadau a’r gyfraith, gall fod dewis o fersiynau ar gael, yn dibynnu ar eich gwlad. Cliciwch ar y dolenni i lawrlwytho’r dogfennau.

 

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau ar safle

Mae’r dogfennau Cwestiynau Cyffredin canlynol wedi’u hanelu at grwpiau sydd ar safle yn barod ac sydd yn bwriadu datblygu’r safle hwnnw neu ddod o hyd i safleoedd newydd er mwyn ehangu eu gwaith. Bydd y Cwestiynau Cyffredin yn helpu gyda gwybodaeth a chyngor ar faterion, gan gynnwys prydlesi, cyfyngiadau cynllunio, costau a chyd-drafod.

Welsh

Guidance for Registered Social Landlords

This guidance is aimed at Registered Social Landlords such as housing associations which may want to get involved in community gardening or design community gardens or allotments into their plans. It is intended as a primer to help RSLs understand the needs and benefits of community growing and draws on examples of current housing-led community growing projects and explains how each has been developed.

English

Pages

Subscribe to RSS - Community Growing

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018