agreement

Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel cymdeithasau tai a all eisiau cymryd rhan mewn garddio cymunedol neu gymuned ddylunio gerddi neu randiroedd yn eu cynlluniau. Y bwriad yw fel primer i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddeall anghenion a manteision tyfu cymunedol ac yn tynnu ar enghreifftiau o brosiectau tyfu cymunedol presennol a arweinir gan dai ac yn egluro sut mae pob un wedi cael ei ddatblygu.

Welsh

Guidance for Registered Social Landlords

This guidance is aimed at Registered Social Landlords such as housing associations which may want to get involved in community gardening or design community gardens or allotments into their plans. It is intended as a primer to help RSLs understand the needs and benefits of community growing and draws on examples of current housing-led community growing projects and explains how each has been developed.

English

Case Study: Rhostyllen Allotment Project

On a strip of land between a disused railway line and residential housing in the community of Esclusham (on the outskirts of Wrexham), are 12 allotment plots, used by members of the community to grow food and socialise in a small communal area planted with wild flowers.
Called the Rhostyllen Allotments Project, it is an excellent example of how a local community council can support the development of a growing project – transforming an overgrown piece of land used for dumping rubbish into something valued and useful.
Richard Elias, of Esclusham Community Council, describes how the project has evolved…

English
Subscribe to RSS - agreement

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018