Prydlesi: Tenantiaeth Busnes Fferm

Bydd y Ddogfen Wybodaeth Tenantiaeth Busnes Fferm yn hynod ddefnyddiol i unrhyw un sydd angen arweiniad ar denantiaethau busnes fferm.

Efallai y byddwch wedi dod i’r dudalen hon ar ôl cael eich cyfeirio yma gan siart llif CLAS ‘Pa Fath o Gytundeb Tir yw’r Gorau i Chi’ / 'Which Type Of Land Agreement Is For You', neu efallai y byddwch wedi dod i’r dudalen yn uniongyrchol.

Y naill ffordd neu’r llall, gallwch lawrlwytho a defnyddio’r dogfennau isod. Mae’r ddogfen Tenantiaeth Busnes Fferm yn cynnwys dolen at brydles dempled Tenantiaeth Busnes Fferm a ddarparwyd gan y Meanwhile Project (sydd, er gwaethaf yr enw, yn addas ar gyfer meddiannaeth fwy parhaol).

1. Dogfen Wybodaeth Tenantiaeth Busnes Fferm

2. Hysbysiad Creu Tenantiaeth Busnes Fferm

 

Region: 
Cymraeg
Category: 

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018