Prydlesau: Tenantiaeth Fusnes

Bydd y ddogfen wybodaeth am Brydles Fusnes yn ddefnyddiol dros ben i unrhyw un sydd angen prydles fusnes (gyda chymalau ar gyfer masnach a hebddynt) neu dirfeddianwyr sydd eisiau gwybod rhagor am denantiaethau busnes.

Mae’n bosibl eich bod wedi cyrraedd y dudalen hon ar ôl cael eich cyfeirio yma gan siart llif ‘Pa Fath o Gytundeb Tir sy’n Addas i Chi’ CLAS, neu efallai eich bod wedi cyrraedd yma’n uniongyrchol.

Y naill ffordd neu’r llall, gallwch lawrlwytho a defnyddio’r ddogfen isod, sy’n cynnwys dolenni i brydlesau templed a ddarperir gan Brosiect Meanwhile. Hefyd, mae dogfen ar wahân sy’n gallu mynd gyda phrydles fusnes, sef Hysbysiad o Ddileu’r Hawl i Adnewyddu Prydles Fusnes.

1. Prydlesau Busnes

2. Hysbysiad o Ddileu’r Hawl i Adnewyddu Prydles Fusnes

 

 

 

 

 

Region: 
Cymraeg
Category: 

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018