Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel cymdeithasau tai a all eisiau cymryd rhan mewn garddio cymunedol neu gymuned ddylunio gerddi neu randiroedd yn eu cynlluniau. Y bwriad yw fel primer i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddeall anghenion a manteision tyfu cymunedol ac yn tynnu ar enghreifftiau o brosiectau tyfu cymunedol presennol a arweinir gan dai ac yn egluro sut mae pob un wedi cael ei ddatblygu. Mae'r canllaw hwn yn ei gynhyrchu i gefnogi'r gwaith parhaus ar y cyd â Chartrefi Cymunedol Cymru ac wedi cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, ond gall gwybodaeth gael rhywfaint o berthnasedd mewn rhannau eraill o'r DU.

Gallwch lawrlwytho'r ffeil PDF drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

 

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018