Prydlesau: Pwy all lofnodi prydles?

Dogfen cynghori fer sy’n amlinellu pa endidau cyfreithiol all lofnodi prydlesau, yn ogystal â gwybodaeth ar corffori eich grŵp er mwyn ei wneud yn endid cyfreithiol ei hun.

Pwy all lofnodi prydles

 

Region: 
Wales
Cymraeg
Category: 

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018