Siart Llif ar gyfer Cytundeb Coetir/Perllan

Mae’r Gwasanaeth Cyngor ar Dir Cymunedol wedi creu siart llif i arwain grwpiau tyfu cymunedol neu berchnogion tir i ddod o hyd i’r math cywir o brydles neu gytundeb ar gyfer prosiectau coetir yng Nghymru a Lloegr.

Lawrlwythwch y ddogfen, dewiswch pa gategori sy’n fwyaf addas ar gyfer eich grŵp neu eich sefyllfa chi, yna atebwch y cwestiynau. Byddwch yn cael eich arwain drwodd i fath o gytundeb – cliciwch ar y ddolen yn y blwch i fynd i’r dudalen iawn ar y wefan. 

Siart Llif ar gyfer Cytundeb Coetir/Perllan

 

Region: 
Wales
Cymraeg
Category: 

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018