Trosolwg o Cynnig Tir

A ydych chi’n berchennog tir neu’n cynrychioli rhywun sy’n berchen ar dir a all fod yn addas ar gyfer garddio cymunedol? A ydych chi wedi clywed y term ‘garddio cymunedol’ ac eisiau gwybod mwy amdano?

Sefydlwyd CLAS i weithio gyda pherchnogion tir i roi gwybodaeth, a gwasanaeth cyngor a chymorth i:

  • Esbonio mwy am arddio cymunedol.
  • Darparu enghreifftiau o fuddion garddio cymunedol i chi fel perchennog tir a’r gymuned.
  • Amlygu’r anawsterau y mae cymunedau sy’n ceisio dod o hyd i dir ar gyfer garddio cymunedol, a’i sicrhau, yn eu hwynebu, er mwyn i chi allu deall a gwerthfawrogi eu rhwystredigaethau.  
  • Darparu canllaw i berchnogion tir (ar gael ar wefan CLAS), sy’n mynd i’r afael â materion y mae perchnogion tir preifat a chyhoeddus yn eu hwynebu o ran amlygu tir addas, dod o hyd i gymunedau a thrafod gyda nhw, a sicrhau prydlesau priodol sy’n caniatáu i’r tir gael ei ddefnyddio ar gyfer garddio cymunedol.

Trosolwg o Cynnig Tir

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018