Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau ar safle

Mae’r dogfennau Cwestiynau Cyffredin canlynol wedi’u hanelu at grwpiau sydd ar safle yn barod ac sydd yn bwriadu datblygu’r safle hwnnw neu ddod o hyd i safleoedd newydd er mwyn ehangu eu gwaith. Bydd y Cwestiynau Cyffredin yn helpu gyda gwybodaeth a chyngor ar faterion, gan gynnwys prydlesi, cyfyngiadau cynllunio, costau a chyd-drafod.

Mae’r Cwestiynau Cyffredin wedi’u rhannu’n bum dogfen ar wahân er hwylustod, bob un ohonynt yn trafod pwnc sy’n bwysig i grwpiau tyfu cymunedol sy’n chwilio am dir. Sylwer, oherwydd gwahaniaethau mewn rheoliadau a’r gyfraith, gall fod dewis o fersiynau ar gael, yn dibynnu ar eich gwlad. Cliciwch ar y dolenni i lawrlwytho’r dogfennau.

Nid yw’r wybodaeth hon wedi cael ei chyfieithu eto. Rydym wrthi’n creu fersiwn Gymraeg a fydd yn barod cyn gynted â phosibl. Diolch am fod yn amyneddgar.

Cwestiynau Cyffredin: Grwpiau sydd eisoes ar safle 

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018