Trosolwg o Ddod o Hyd i Dir

Mae’r galw am dir ar gyfer gweithgareddau tyfu bwyd wedi arwain at brinder o randiroedd a phwysau am atebion eraill. Mae gwybodaeth ar gael ar y wefan hon i’ch helpu chi trwy gymhlethdodau dod o hyd i dir ar gyfer unrhyw fath o ddefnydd cymunedol, er, ein prif nod yw helpu i sicrhau mwy o dir ar gyfer garddio cymunedol.

Mae CLAS eisiau eich helpu chi i ddatblygu tir ar gyfer rhandiroedd/lleiniau tebyg i randiroedd, gerddi cymunedol, ardaloedd bywyd gwyllt, gerddi therapiwtig, perllannau, coetiroedd, neu ddefnydd cymunedol o dir na soniwyd amdano yma o bosibl. Mae’r camau sylfaenol sydd angen i chi eu cymryd i ddechrau chwilio yn debyg iawn a bydd y wybodaeth yma eich helpu i symud ymlaen i’r camau nesaf.

Trosolwg o Ddod o Hyd i Dir

 

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015