Communicating

English

Overview: Negotiating

Start here for an overview and introduction to the topic of communications and negotiating around leases. This document is aimed at landowners and community growing groups to give an overview of what is involved in negotiations over land and leases and guide them through the challenges to a compromise which satisfies both parties. To read the overview, simply click the document link below:

Overview: Negotiating

 

English

Cysylltu ag Awdurdodau Lleol: Prif Awgrymiadau

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i safle addas ar gyfer eich grŵp tyfu cymunedol, neu os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i safle ond yn ansicr pwy sy’n berchen arno, mae cysylltu â’ch awdurdod lleol yn fan cychwyn da, gan eu bod nhw’n aml yn rheoli neu’n berchen ar dir segur. Fodd bynnag, gall fod yn frawychus cysylltu â sefydliad mor fawr a gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu hyd yn oed pwy i holi.  Bydd y prif awgrymiadau canlynol yn eich helpu chi i ddechrau arni.

Welsh

Trosolwg: Cyd-drafod dros dir a phrydlesi

Dechreuwch yma am drosolwg a cyflwyniad i'r pwnc o gyfathrebu a thrafod Amgylch prydlesi. Mae'r ddogfen hon yn anelu at Tirfeddianwyr a Grwpiau is Tyfu community i Rhoi trosolwg o'r trafodaethau hyn yn ymwneud â dros dir a phrydlesi ac arwain thema Trwy'r to a chyfaddawdu which bodloni HERIAU partïon both . I ddarllen y trosolwg , Yn syml, cliciwch ar y ddolen ddogfen Isod:

Trosolwg: Cyd-drafod dros dir a phrydlesi

 

 

Welsh

Cael mynediad Proses Tir (ar gyfer Grwpiau Cymunedol)

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â grwpiau tyfu cymunedol (neu’r rheiny sy’n gobeithio dechrau un) trwy’r broses sy’n gysylltiedig â sefydlu gardd gymunedol ar safle. Mae’n rhoi proses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Welsh

Case Study: Llangollen Community Garden

This organic food-growing community garden, based on the site of an abandoned plot in Llangollen, is owned by Denbighshire County Council which gave permission for the development of community growing in 2012. It’s an excellent example of the process of setting up a community garden on a council site, with a licence rather than a lease.

Catherine Veasey, who has been involved in the development of the garden through the local Friends Of The Earth group, describes more about the garden and how it worked with the council.

English

CLAS Cymru and Cae Tan on Big Lottery Blog

A case Study on the Big Lottery Fund Wales blog highlights the help and support given by the Community Land Advisory Service at Cae Tan, a community supported agriculture site on the Gower in Wales. The site was unfenced and unused for 30 years, but has become a thriving hub of community activity including a shared sheep flock, fruit share scheme and a major programme of tree planting. 

English

Case Study: The Grove Community Garden

The former site of the Fountain Brewery in the Fountainbridge area of central Edinburgh, which has been earmarked for development in the future, has been the focus of a partnership between Grosvenor, an international property development business, and a local community group to turn part of the site into a 'meanwhile' community garden.

English

Trosolwg o Brydlesau

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cyrraedd y cam hwn; gobeithio eich bod chi naill ai wedi dod o hyd i ddarn o dir addas neu grŵp addas sydd eisiau defnyddio eich tir, ac rydych chi nawr eisiau gwybod sut mae dechrau defnyddio’r tir. Cynlluniwyd y cyflwyniad hwn i brydlesau i helpu’r perchennog tir a/neu’r grŵp cymunedol, i gytuno ar rai amodau ar gyfer defnyddio’r tir, sy’n dderbyniol i’r perchennog tir a’r sawl sy’n defnyddio’r tir.  Gall fod gennych yr opsiwn a’r gallu i werthu/prynu safle ond, os nad oes, rydym yn argymell eich bod chi’n cytuno ar brydles.

Welsh

Vision: Land Access For Sustainable Cities

This CLAS visioning document is aimed at stakeholders who have an interest or influence in land-based policy at town, city or area-wide level.

It suggests a number of measures and practical actions that can be taken to improve access to land for small-scale and community food growing.

The actions listed here are part of the CLAS remit to influence policy at local, regional and national level, with the aim of making more land available for community growing.

English

Video: Community Foodie

This Community Foodie Project video shares information about community food growing in rural areas of Bridgend, Vale of Glamorgan and Torfaen (South Wales). Through the support of the Community Foodie Project, local communities have created areas that offer an abundance of locally grown food, as well as education, improvement of health and well-being, social inclusion etc.

The film gives an insight into various land-based issues, as well as inspiration around community food growing. Visit www.communityfoodie.co.uk for more details.

English

Pages

Subscribe to RSS - Communicating

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015