Leasing

English

Prydlesau: Siart Llif ar gyfer Mathau o Brydlesau

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol wedi creu siart llif i’ch arwain chi i ddod o hyd i’r math cywir o brydles neu drwydded ar gyfer eich prosiect neu ddiddordeb penodol chi yn Lloegr.

Lawrlwythwch y ddogfen, dewiswch pa gategori sy’n fwyaf addas ar gyfer eich grŵp neu sefyllfa chi, ac yna atebwch y cwestiynau. Byddwch yn cael eich arwain at fath o brydles neu drwydded – cliciwch ar y ddolen yn y blwch i fynd i’r dudalen gywir ar y wefan.

Welsh

Trosolwg o Brydlesau

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cyrraedd y cam hwn; gobeithio eich bod chi naill ai wedi dod o hyd i ddarn o dir addas neu grŵp addas sydd eisiau defnyddio eich tir, ac rydych chi nawr eisiau gwybod sut mae dechrau defnyddio’r tir. Cynlluniwyd y cyflwyniad hwn i brydlesau i helpu’r perchennog tir a/neu’r grŵp cymunedol, i gytuno ar rai amodau ar gyfer defnyddio’r tir, sy’n dderbyniol i’r perchennog tir a’r sawl sy’n defnyddio’r tir.  Gall fod gennych yr opsiwn a’r gallu i werthu/prynu safle ond, os nad oes, rydym yn argymell eich bod chi’n cytuno ar brydles.

Welsh

Prydlesau: Templed Penawdau’r Telerau

Gofynion prydles (sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel ‘Penawdau’r Telerau’) yw sail unrhyw gontract eiddo. Mae dogfen gofynion prydles/Penawdau’r Telerau yn gofnod o benderfyniadau sydd wedi cael eu cytuno rhwng y partïon (landlord a grŵp cymunedol) a gellir ei defnyddio i lunio prydles neu ddogfen arall felly sy’n adlewyrchu’r penderfyniadau a wnaed. Mae’n offeryn defnyddiol hefyd i ganolbwyntio eich syniadau ar sut bydd y prosiect yn gweithio.

Welsh

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â pherchnogion tir trwy’r broses sy’n gysylltiedig â chaniatáu gardd gymunedol i weithredu ar eich tir. Mae’n rhoi i berchnogion tir broses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Welsh

Guidance for Registered Social Landlords

This guidance is aimed at Registered Social Landlords such as housing associations which may want to get involved in community gardening or design community gardens or allotments into their plans. It is intended as a primer to help RSLs understand the needs and benefits of community growing and draws on examples of current housing-led community growing projects and explains how each has been developed.

English

Case Study: Rhostyllen Allotment Project

On a strip of land between a disused railway line and residential housing in the community of Esclusham (on the outskirts of Wrexham), are 12 allotment plots, used by members of the community to grow food and socialise in a small communal area planted with wild flowers.
Called the Rhostyllen Allotments Project, it is an excellent example of how a local community council can support the development of a growing project – transforming an overgrown piece of land used for dumping rubbish into something valued and useful.
Richard Elias, of Esclusham Community Council, describes how the project has evolved…

English

Case Study: Llangollen Community Garden

This organic food-growing community garden, based on the site of an abandoned plot in Llangollen, is owned by Denbighshire County Council which gave permission for the development of community growing in 2012. It’s an excellent example of the process of setting up a community garden on a council site, with a licence rather than a lease.

Catherine Veasey, who has been involved in the development of the garden through the local Friends Of The Earth group, describes more about the garden and how it worked with the council.

English

CLAS Cymru and Cae Tan on Big Lottery Blog

A case Study on the Big Lottery Fund Wales blog highlights the help and support given by the Community Land Advisory Service at Cae Tan, a community supported agriculture site on the Gower in Wales. The site was unfenced and unused for 30 years, but has become a thriving hub of community activity including a shared sheep flock, fruit share scheme and a major programme of tree planting. 

English

Case Study: Cae Tan

Cae Tân, a community supported agriculture CSA project, is located on a beautiful rural site in Ilston on the Gower peninsula, Wales. The location is next to a couple of Sites of Special Scientific Interest and within the Gower Area of Outstanding Natural Beauty. The project is in the early stages, but their experiences around planning and leasing will be useful to others setting up CSAs.

English

Case Study: Our Garden (Brit Growers)

A lively community site in Evanstown near Bridgend, the aptly named ‘Our Garden’ has a wide mix of users from across the Ogmore Valley, and is used daily by local people who go to tend their plot or to simply sit and chat with friends and neighbours. They formerly derelict site was transformed after an approach to the landowner, a housing association.

English

Pages

Subscribe to RSS - Leasing

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015