Proses Cael Gafael ar Dir (gwybodaeth i berchnogion tir)

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â pherchnogion tir trwy’r broses sy’n gysylltiedig â chaniatáu gardd gymunedol i weithredu ar eich tir. Mae’n rhoi i berchnogion tir broses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Proses Cael Gafael ar Dir (gwybodaeth i berchnogion tir)

 

Region: 
Wales
Category: 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015