Lease Materion

Gweler isod am y rhestr gynyddol o adnoddau gwybodaeth gennym yn ymwneud â'r pwnc Prydlesi. Gall yr adnoddau hyn yn cynnwys cyhoeddiadau, gwefannau, sefydliadau defnyddiol, ymchwil a ffeiliau cyfryngau. Gallwch hidlo canlyniadau yn ôl gwlad gan ddefnyddio'r gwymplen isod. Ac os oes unrhyw beth y dylai, yn eich barn chi, yn cael ei ychwanegu at y rhestr, yna rhowch wybod i ni!

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cyrraedd y cam hwn; gobeithio eich bod chi naill ai wedi dod o hyd i ddarn o dir addas neu grŵp addas sydd...

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol wedi creu siart llif i’ch arwain chi i ddod o hyd i’r math cywir o brydles neu drwydded ar gyfer...

Gofynion prydles (sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel ‘Penawdau’r Telerau’) yw sail unrhyw gontract eiddo. Mae dogfen gofynion prydles/Penawdau’r...

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cyrraedd y cam hwn; gobeithio eich bod chi naill ai wedi dod o hyd i ddarn o dir addas neu grŵp addas sydd...

Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar wneud cais am grantiau pan mae grŵp tyfu cymunedol yn gweithredu ar dir wedi’i rentu. Mae’n ymdrin â...

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â pherchnogion tir trwy’r broses sy’n gysylltiedig â chaniatáu gardd gymunedol i weithredu ar eich tir. Mae’...

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015