Hyfforddiant a Gweithdai CLAS

Mae CLAS yn cynnig gweithdai hyfforddi rhad ac am ddim sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ac wedi bod yn dderbyniol iawn i reolwyr tir a grwpiau tyfu cymunedol. Gallwn gyflwyno hyfforddiant technegol a hwyluso gweithdai grŵp. Mae hyfforddiant blaenorol wedi cynnwys:

  • Cyflwyniad i Brydlesau a Thrwyddedau
  • Cymunedau yn Prynu Tir
  • Deall Caniatâd Cynllunio ar gyfer Garddwyr Cymunedol
  • Gwneud Cais am Denantiaeth
  • Materion Tir - rhannu a datrys problemau
  • Rhwystrau ac atebion i faterion sy’n ymwneud â thir dinesig
  • Pori ar gyfer bywyd gwyllt - dod o hyd i atebion lleol ar gyfer rheoli glaswelltir

Mae’r gweithdai yn fywiog a rhyngweithiol ac yn para dwy awr, fel arfer. Maen nhw’n ddigwyddiadau annibynnol, ond gellir eu cynnal fel rhan o ddiwrnod hirach neu fel modiwl mewn cwrs.Sylwadau gan gynrychiolwyr blaenorol:

“Siaradwyr hyddysg, sy’n dal sylw, sy’n wybodus iawn ac wedi teilwra i brofiadau personol y grŵp.”  - Hyfforddiant Prydlesau a Thrwyddedau, Dyfnaint

“Roeddwn i o’r farn ei fod yn rhoi cyflwyniad da i’r pethau sydd angen eu hystyried wrth feddwl am brydlesu tir.” - Hyfforddiant Prydlesau a Thrwyddedau, Sheffield

“Roedd yn gyfarfod defnyddiol. Pobl o’r un “meddylfryd” a dysgu o’u profiadau / rhannu gwybodaeth ac arfer gorau.” - Diwrnod Cymunedau yn Prynu Tir, Birmingham

“Fe wnaeth resymoli cynllunio a sut mae cymaint yn bosibl.” - Hyfforddiant Caniatâd Cynllunio, Llundain.I gael mwy o wybodaeth:

Cysylltwch â’ch tîm CLAS os hoffech gynnal digwyddiad hyfforddi yn eich ardal chi:

wales@communitylandadvice.org.uk

 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015