Ffurflen Gyswllt

Byddwn yn falch o roi cyngor a chymorth i chi a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i dir, ei sicrhau a’i gynnal ar gyfer prosiect tyfu cymunedol. Er mwyn i ni allu gwneud hyn, bydd angen gwybodaeth benodol arnom yn gyntaf am y safle, ei ddefnydd a’ch sefydliad. Defnyddiwch y ffurflen isod i roi’r wybodaeth angenrheidiol fel y gallwn eich helpu chi.

Disgrifiwch y safle a dweud wrthym sut mae’r tir yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd (neu a yw’n wag/yn ddiffaith)
(Dywedwch wrthym am eich grŵp a beth rydych chi’n bwriadu ei wneud gyda’r tir)
(Rhowch grynodeb o’r camau rydych chi wedi’u cymryd mewn perthynas â’r mater hwn, gan gynnwys cyfarfodydd, gohebiaeth ac ati)
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: rtf pdf doc docx.
Gallwch atodi ffeil sy’n dangos eich safle gan ddefnyddio’r botwm pori uchod.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt odf pdf doc docx.

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015