Llenwch y Strydoedd â Bwyd (Caerdydd)

Mae CLAS Cymru a’i bartneriaid cynyddol ledled Caerdydd yn awyddus i fynd ati i dyfu! Rydym ni eisiau bwyd a pheillwyr yng nghanol cymunedau sy’n byw a gweithio yng Nghaerdydd. Rydym ni eisiau ysbrydoli Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, tyfwyr cymunedol, cynghorau cymuned a thref, a chymdeithasau tai i ddatblygu ymagweddau  blaengar, ac annog a brwdfrydu cymunedau i dyfu bwyd mewn mannau cyhoeddus a dysglau plannu ar strydoedd Caerdydd.

Ar gyfer pwy y mae’r digwyddiad?

Aelodau’r Cynulliad sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, Cyngor Caerdydd - swyddogion a chynghorwyr, Bwyd Caerdydd, partneriaid trydydd sector, gwirfoddolwyr Caerdydd, cynghorau cymuned a thref Caerdydd, gwirfoddolwyr Caerdydd, cynghorau cymuned a thref Caerdydd, tyfwyr cymunedol.

Am fwy o wybodaeth a'i archebu

 

Date: 
Friday, 17 March, 2017 - 09:30 to 13:30

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015