Cwestiynau Cyffredin

Mae CLAS wedi creu cyfres o Gwestiynau Cyffredin cynhwysfawr am broblemau tir, yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau o ddod o hyd i dir a phrydlesi, i wybodaeth am ganiatâd a rheolaethau.

Mae’r Cwestiynau Cyffredin wedi’u rhannu fel a ganlyn:

Gallwch fynd at y wybodaeth gan ddefnyddio’r dolenni uchod neu trwy ddefnyddio’r dolenni yn y gwymplen ar y brif ddewislen. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth y mae ei hangen arnoch, rhowch gynnig ar y Pynciau Poblogaidd i gael gwybodaeth am amrywiaeth o faterion allweddol neu cliciwch ar ‘Chwilio am Wybodaeth’ ar y brif ddewislen i chwilio drwy’n holl adnoddau.

Yn ogystal, mae cynghorwyr arbenigol ar gael yng Nghymru, Lloegr a’r Alban a all helpu gyda’ch ymholiad. Edrychwch ar y Manylion Cyswllt ar yr hafan dudalen.

 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015