Offering Land

Undefined

Offering Land Overview: Start Here!

Cymraeg

Start here for an overview and introduction to the topic - Offering Land. This document is aimed primarily at landowners and land managers who may be thinking of offering land for use by community growing groups. CLAS has been set up to help landowners understand the potential benefits of community land use and to support them with advice and information around some of the challenges. To read the overview, simply click the document link below:

English

CLAS helps with £1.1m Big Lottery win for asset transfer in Newtown

CLAS Cymru has helped support a consortium of locally based volunteers, community enterprises and organisations in Newtown, Powys, to secure a £1.1 million in funding from the Big Lottery’s Community Asset Transfer program.

The Going Green for a Living consortium came together in response to Newtown and Llanllwchaiarn Town Council’s call to look at new and more sustainable ways to manage the open spaces of Newtown i.e. how could the community generate a better living from our green and blue assets?

English

CLAS Cymru and Community Asset Transfer

This is a brief introduction aimed at local authority estate managers in Wales, who might be interested in how the Community Land Advisory Service can broker links with community growing groups and help with asset transfers. The document outlines the success of CLAS Cymru so far, as well as specific ways it can work to support asset tranfer in Wales.

English

Case Study: Llanberis Community Orchard

The idea for a community orchard in Llanberis had been developing in a few people’s minds and came to fruition during a Youth Hostel Association (YHA) open day in September 2014. The YHA Snowdon Llanberis manager, Janet Walker, suggested that an outdoor space at the Youth Hostel would make an excellent site. The space is an existing orchard with several old apple and damson trees, which had received no attention for many years.

English

Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel cymdeithasau tai a all eisiau cymryd rhan mewn garddio cymunedol neu gymuned ddylunio gerddi neu randiroedd yn eu cynlluniau. Y bwriad yw fel primer i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddeall anghenion a manteision tyfu cymunedol ac yn tynnu ar enghreifftiau o brosiectau tyfu cymunedol presennol a arweinir gan dai ac yn egluro sut mae pob un wedi cael ei ddatblygu.

Welsh

Cysylltu ag Awdurdodau Lleol: Prif Awgrymiadau

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i safle addas ar gyfer eich grŵp tyfu cymunedol, neu os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i safle ond yn ansicr pwy sy’n berchen arno, mae cysylltu â’ch awdurdod lleol yn fan cychwyn da, gan eu bod nhw’n aml yn rheoli neu’n berchen ar dir segur. Fodd bynnag, gall fod yn frawychus cysylltu â sefydliad mor fawr a gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu hyd yn oed pwy i holi.  Bydd y prif awgrymiadau canlynol yn eich helpu chi i ddechrau arni.

Welsh

Trosolwg o Cynnig Tir

A ydych chi’n berchennog tir neu’n cynrychioli rhywun sy’n berchen ar dir a all fod yn addas ar gyfer garddio cymunedol? A ydych chi wedi clywed y term ‘garddio cymunedol’ ac eisiau gwybod mwy amdano?

Sefydlwyd CLAS i weithio gyda pherchnogion tir i roi gwybodaeth, a gwasanaeth cyngor a chymorth i:

Welsh

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â pherchnogion tir trwy’r broses sy’n gysylltiedig â chaniatáu gardd gymunedol i weithredu ar eich tir. Mae’n rhoi i berchnogion tir broses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Welsh

Guidance: Communites and landowners managing woodlands

This advisory note, aimed at landowners, is from Llais Y Goedwig, the voice of community woodlands in Wales, and gives information about how communities and landowners can work together to manage woodlands.

Most woodlands in Wales benefit from active management to improve the quality of the habitat and generate a sustainable source of timber. Many landowners struggle to find the resources to effectively manage their woodlands, but involving the local community can be an effective solution to the benefit of landowners, people and the woodlands themselves.

English

Guidance for Registered Social Landlords

This guidance is aimed at Registered Social Landlords such as housing associations which may want to get involved in community gardening or design community gardens or allotments into their plans. It is intended as a primer to help RSLs understand the needs and benefits of community growing and draws on examples of current housing-led community growing projects and explains how each has been developed.

English

Pages

Subscribe to RSS - Offering Land

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015