Astudiaeth Achos Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen

Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen
Welsh

Ar ddarn o dir rhwng llinell rheilffordd segur a thai preswyl yng nghymuned Esclus (ar gyrion Wrecsam), mae 12 rhandir sy’n cael eu defnyddio gan aelodau o’r gymuned i dyfu bwyd a chymdeithasu mewn ardal gymunedol fach sy’n llawn blodau gwyllt. Mae Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen yn enghraifft ardderchog o sut gall cyngor cymuned leol gynorthwyo i ddatblygu prosiect tyfu – trwy drawsffurfio darn o dir wedi gordyfu, a arferai gael ei ddefnyddio i daflu sbwriel, i fod yn rhywbeth gwerthfawr a defnyddiol. Mae Richard Elias, o Gyngor Cymuned Esclus, yn disgrifio sut mae’r prosiect wedi datblygu yn yr astudiaeth achos. Cliciwch y ddolen isod i’w lawrlwytho:

Astudiaeth Achos Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen

 

 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015