Astudiaeth achos: Hanley Landshare, Chepstow

Hanley Landshare
Welsh

Mae Hanley Landshare yn safle rhandiroedd cymunedol ar fferm laeth organig y tu allan i Gas-gwent. Fe’i sefydlwyd yn 2011, ac mae’r safle’n cynnwys 19 plot unigol, yn ogystal â gardd lysiau a rennir sy’n cael ei rhedeg gan Transition Chepstow. Sefydlwyd siop fferm eleni, ac mae deiliaid y plotiau’n cyflenwi 10% o’u cynnyrch iddi.

 

Category: 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015