Bwrsari Teithio CLAS Cymru

Mae CLAS Cymru wedi creu Cynllun Bwrsari Teithio (wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr tan 2018) sydd ar agor i unrhyw un sy’n weithgar ym maes tyfu cymunedol ac sydd eisiau ymweld â grwpiau tebyg i rannu syniadau ac arfer dda yn gysylltiedig â materion tir. Nod y cynllun bwrsari yw helpu i gynyddu’r gallu i gael at dir ar gyfer tyfu cymunedol. Cewch wneud cais am hyd at £150 i dalu am gostau teithio. Os bydd cais am fwrsari’n cael ei gymeradwyo, bydd y prosiect rydych chi’n bwriadu ymweld ag ef hefyd yn derbyn ffi o £50 am eich croesawu chi yno.

I wneud cais am eich bwrsari ac awgrymiadau am gynnal ymweliadau â safleoedd eraill, lawrlwythwch y ddogfen ganlynol:

Canllaw a Ffurflen Gais ar gyfer Bwrsari Teithio CLAS Cymru

 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015