Trosolwg: Yswiriant

Weithiau, mae yswiriant yn cael ei ystyried yn ddewis ychwanegol neu’n gost ddiangen. Mewn gwirionedd, mae yswiriant da, yn y mwyafrif o achosion, yn elfen hanfodol o gymryd cyfrifoldeb dros safle y mae angen i  grwpiau tyfu cymunedol a pherchnogion tir ei ystyried yn ofalus.

Mae’r Gwasanaeth Cyngor ar Dir Cymunedol wedi dod ar draws grwpiau sydd wedi bod yn cyflawni gweithgareddau a allai fod yn beryglus, heb yswiriant, fel trefnu gwirfoddolwyr i ymweld â gerddi a thorri coed â  llifiau cadwyn neu grwpiau’n cymryd cyfrifoldeb dros safleoedd mawr â mynediad i’r cyhoedd.

Mae rhai perchnogion tir wedi caniatáu i grwpiau weithredu heb asesiad iawn o’r risgiau, ac mae rhai eraill wedi methu gwirio a yw eu hyswiriant presennol yn cynnwys y gweithgareddau newydd hyn. Mae hyn er gwaethaf y goblygiadau amlwg petai damwain yn digwydd – byddai’r unigolion cysylltiedig yn cael eu canlyn yn bersonol am gostau gan yr unigolyn a anafwyd.

Dylech wneud ymholiadau ynghylch yswiriant ar yr un pryd â thrafodaethau ynghylch y brydles. Bydd hyn yn rhoi amser digonol i ystyried beth yw’r risgiau tebygol ac ai’r landlord neu’r tenant fydd yn gyfrifol am drefnu’r polisi yswiriant.

Trosolwg: Yswiriant

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015