Trosolwg o Brynu Tir

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg byr o oblygiadau prynu tir, ac yn amlinellu ffyrdd i ariannu’r pryniant, y broses brynu, beth fyddwch chi’n ei gael a chostau ychwanegol cysylltiedig. Mae’n amlinellu cyfrifoldebau’r perchennog tir yn y broses prynu tir hefyd.

Trosolwg o Brynu Tir

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015