Trosolwg: Cyd-drafod dros dir a phrydlesi

Dechreuwch yma am drosolwg a cyflwyniad i'r pwnc o gyfathrebu a thrafod Amgylch prydlesi. Mae'r ddogfen hon yn anelu at Tirfeddianwyr a Grwpiau is Tyfu community i Rhoi trosolwg o'r trafodaethau hyn yn ymwneud â dros dir a phrydlesi ac arwain thema Trwy'r to a chyfaddawdu which bodloni HERIAU partïon both . I ddarllen y trosolwg , Yn syml, cliciwch ar y ddolen ddogfen Isod:

Trosolwg: Cyd-drafod dros dir a phrydlesi

 

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015