Prynu Tir: Y Buddion a’r Heriau i Grwpiau Tyfu Cymunedol

Er bod y mwyafrif helaeth yn ei hystyried hi’n well rhentu eu safle oddi wrth berchennog tir, gall prynu tir fod yn ateb gwych i nifer fach o grwpiau mewn amgylchiadau penodol. Gweler isod drosolwg byr o rai o’r rhesymau dros brynu a rhai o’r heriau sy’n codi wrth brynu tir. Mae’n werth ystyried y ddwy ochr fel rhan o’ch proses gwneud penderfyniadau.

Prynu Tir: Y Buddion a’r Heriau i Grwpiau Tyfu Cymunedol

 

 

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015