Prynu Tir Rhestr

SYLWER: Os ydych chi’n ystyried prynu tir ar gyfer prosiect tyfu bwyd yn y gymuned, darllenwch hwn yn gyntaf wl.communitylandadvice.org.uk/cy/adnodd/trosolwg-o-brynu-tir

Bydd tir sydd am gael ei werthu fel arfer yn cael ei farchnata i’w werthu trwy asiant tai.  Bydd yr asiant yn mynd i’r afael â materion allweddol yn y ddogfen manylion.  Os bydd angen rhagor o wybodaeth cyn gwneud cynnig, bydd yr asiant tai yn ceisio cael yr ateb gan y gwerthwr.  Pan fydd cynnig wedi’i wneud a’i dderbyn, bydd eich cyfreithiwr yn gwneud ymholiadau ychwanegol gyda’r gwerthwr ynglŷn â’r eiddo cyn cyfnewid a chwblhau.

Pan fydd tir yn cael ei werthu “oddi ar y farchnad” trwy drefniant preifat, ni fydd unrhyw fanylion wedi cael eu paratoi, felly dyma restr o’r prif bethau i’w darganfod wrth brynu tir

Prynu Tir Rhestr

 

 

Region: 
Wales
Category: 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015