Prydlesau: Templed Penawdau’r Telerau

Gofynion prydles (sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel ‘Penawdau’r Telerau’) yw sail unrhyw gontract eiddo. Mae dogfen gofynion prydles/Penawdau’r Telerau yn gofnod o benderfyniadau sydd wedi cael eu cytuno rhwng y partïon (landlord a grŵp cymunedol) a gellir ei defnyddio i lunio prydles neu ddogfen arall felly sy’n adlewyrchu’r penderfyniadau a wnaed. Mae’n offeryn defnyddiol hefyd i ganolbwyntio eich syniadau ar sut bydd y prosiect yn gweithio.

Mae CLAS wedi llunio dwy ddogfen i helpu gyda gofynion prydles, sydd ar gael i’w lawrlwytho isod: Mae’r canllaw ‘Sut i...’ yn esbonio sut dylech lenwi’r ‘Templed Gofynion Prydles’.

Gall fod yn ddefnyddiol darllen ein harweiniad ar drafod cyn dechrau trafodaethau.

1. Sut i lenwi Templed Gofynion Prydles (Penawdau’r Telerau)

2. Templed Gofynion Prydles (Penawdau’r Telerau)

 

Region: 
Wales
Cymraeg
Category: 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015