Prydlesau: Siart Llif ar gyfer Mathau o Brydlesau

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol wedi creu siart llif i’ch arwain chi i ddod o hyd i’r math cywir o brydles neu drwydded ar gyfer eich prosiect neu ddiddordeb penodol chi yn Lloegr.

Lawrlwythwch y ddogfen, dewiswch pa gategori sy’n fwyaf addas ar gyfer eich grŵp neu sefyllfa chi, ac yna atebwch y cwestiynau. Byddwch yn cael eich arwain at fath o brydles neu drwydded – cliciwch ar y ddolen yn y blwch i fynd i’r dudalen gywir ar y wefan.

Prydlesau: Siart Llif ar gyfer Mathau o Brydlesau

 

Region: 
Wales
Cymraeg
Category: 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015