Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Dod o Hyd i Dir: Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Mae CLAS wedi creu llythyr enghreifftiol (gweler isod) fel templed drafft er mwyn cynorthwyo grwpiau tyfu cymunedol i lunio cynnig wedi’i eirio’n briodol i dirfeddiannwr ynghylch defnyddio safle.

Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

 

Region: 
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015