Gytundebau Rheoli Coetiroedd a Pherllannau

Bydd canllaw CLAS i Gytundebau Rheoli Coetiroedd a Pherllannau (ar gyfer Cymru a Lloegr) yn hynod ddefnyddiol i unrhyw un sydd angen arweiniad wrth gytuno ar gytundeb rheoli. Mae cytundeb rheoli yn gontract rhwng perchennog eiddo a pharti arall (y rheolwr), sy’n amlinellu cwmpas beth fydd y rheolwr yn ei wneud gyda’r/i’r tir.

Mewn rhai achosion, bydd perchennog yr eiddo yn talu ffi i’r parti arall am reoli’r tir, neu’n caniatáu i’r rheolwr fynd â chynnyrch a gynaeafir o’r eiddo yn lle hyn. Hefyd, gallwch lawrlwytho (gan ddefnyddio’r ddolen isod) templed sampl ar gyfer cytundebau rheoli coetiroedd/perllannau.

 
Region: 
Wales
Cymraeg
Category: 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015