Gwneud Cais am Grantiau ar Dir wedi’i Rentu

Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar wneud cais am grantiau pan mae grŵp tyfu cymunedol yn gweithredu ar dir wedi’i rentu. Mae’n ymdrin â grantiau ar gyfer grwpiau cymunedol, nid grantiau ffermydd (Stiwardiaeth, y Taliad Sengl a.y.y.b.). Gall cymhwyster ar gyfer grant ddibynnu ar brofi pa mor hir fydd y grŵp ar y tir/safle, gan fod arianwyr yn aml eisiau gwneud yn siwr y bydd y prosiect yn rhedeg yn ddigon hir i gael y budd mwyaf o’r grant.

Gwneud Cais am Grantiau ar Dir wedi’i Rentu

 

Region: 
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015