Dod o Hyd i Dir: Rhestr Wirio Nodweddion Safle

Cyn y gallwch benderfynu p’un a yw safle neu gytundeb tir yn addas ar gyfer eich grŵp, mae angen i chi gynllunio at ba ddefnydd fyddwch chi’n defnyddio’r tir, nawr ac yn y dyfodol.  Bydd y rhestr wirio hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich chwiliad am dir, ac am y cytundeb gyda pherchennog y tir.  Dywedwch wrth berchennog y tir beth rydych yn disgwyl ei adeiladu a beth gredwch fydd eich gofynion.  Gwnewch yn siŵr bod eitemau hanfodol yn cael eu caniatáu yn y brydles.

Rhestr Wirio Nodweddion Safle

 

Region: 
Cymraeg
Category: 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015