Cysylltu ag Awdurdodau Lleol: Prif Awgrymiadau

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i safle addas ar gyfer eich grŵp tyfu cymunedol, neu os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i safle ond yn ansicr pwy sy’n berchen arno, mae cysylltu â’ch awdurdod lleol yn fan cychwyn da, gan eu bod nhw’n aml yn rheoli neu’n berchen ar dir segur. Fodd bynnag, gall fod yn frawychus cysylltu â sefydliad mor fawr a gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu hyd yn oed pwy i holi.  Bydd y prif awgrymiadau canlynol yn eich helpu chi i ddechrau arni.

1. Cysylltu ag Awdurdodau Lleol: Prif Awgrymiadau

2. Tir Awdurdod Lleol: â pha adran sydd angen i chi gysylltu?

 

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015