Cynllunio: asesiad o'r effaith amgylcheddol

Os ydych yn ystyried prosiect tyfu cymunedol newydd yng Nghymru , neu ehangu eich prosiect presennol, efallai y bydd angen i chi wneud Asesiad Effaith Amgylcheddol, yn enwedig os yw hyn yn ar ardaloedd heb ei drin yn flaenorol neu led - naturiol, neu brosiectau sy'n newid daliadau tir gwledig yn gorfforol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu'r canllawiau canlynol ar Asesu Effeithiau Amgylcheddol

 

 

Region: 
Wales
Cymraeg

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015