Croeso i CLAS Cymru

Dyma hafan Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru), sydd â’r nod o helpu grwpiau tyfu cymunedol, perchnogion tir – yn ogystal â phobl eraill sy’n ymwneud â mynediad tir – i weithio gyda’i gilydd i wneud mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedol.

Mae CLAS Cymru yn brosiect pum mlynedd, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd â’r nod o ddarparu cymorth a chyngor arbenigol i gannoedd o brosiectau tyfu cymunedol a pherchnogion tir, a fydd yn helpu miloedd o bobl i ddechrau tyfu. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Pynciau Poblogaidd

Finding Land Buying Land Offering Land

Leases Planning Communication

Astudiaethau Achos

Ysgrifennwyd ein hastudiaethau achos i ddangos y problemau y mae grwpiau tyfu cymunedol a pherchenogion tir preifat neu gyhoeddus yn eu hwynebu.

Darllenwch Astudiaethau Achos CLAS

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015